Jubileum koor

SINT MAARTENSKOOR 70 JAAR

SINT MAARTENKOOR 70 JAAR JONG..........
Op zondag 29 januari 2017 vierde het Sint Maartenskoor van de Rooms Katholieke. Martinusparochie haar 70 jarig jubileum tijdens een feestelijk eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Burgum. Het Sint Maartenskoor luistert twee keer per maand de kerkdiensten op met zang. Daarnaast verzorgt het koor de zang tijdens de Hoogtijdagen zoals Kerstmis en Pasen en ondersteunt het koor de rouw- en trouwvieringen. Op 10 februari 1946 is het Sint Maartenskoor opgericht. In die tijd bestond het koor uit drie leden. In de loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot 20 zangers onder de enthousiaste leiding van dirigent Luuk de Vries.

Dekapel

Bonifatiuskapel

Prikbordalternatief

Prikbord Burgum

Prikbord

Prikbord Dokkum

Newreader

Inhoudsopgave