reglement begraafplaats Dokkum

 Toelichting Reglement en Voorschriften RK Begraafplaats Dokkum

De parochie van Dokkum kent een eigen begraafplaats te Dokkum. Op deze begraafplaats zijn een Reglement en Voorschriften van toepassing. Het reglement regelt onder andere het 'vestigen', verlengen en beëindigen van een grafrecht. In de voorschriften staat meer in detail aangegeven wat is toegestaan op het gebied van grafmonumenten en grafbeplantingen.
Regelmatig wordt in overleg met de beheerder van onze begraafplaats gekeken naar de actualiteit van met name de voorschriften. Het streven is om zo veel als mogelijk aan wensen van nabestaanden tegemoet te komen. Tegelijkertijd blijft er oog voor de begraafplaats als bijzondere plek van nagedachtenis aan overleden dierbaren. De voorschriften blijven er op toezien dat deze locatie haar waardigheid behoudt.
De laatste wijziging in de voorschriften dateert van mei 2014. De toegestane afmetingen van liggende en staande zerken zijn daarbij wat verruimd en er zijn afmetingen opgenomen voor kindergraven en urnengraven. Bovendien is formeel nu ook de combinatie van een dekplaat met een gewapende betonfunderingsplaat toegestaan. De belangrijkste wijziging betreft evenwel de mogelijkheid om, binnen bepaalde kaders, de as van een overledene uit te strooien op de begraafplaats.


Reglement begraafplaats -klik hier
Voorschriften -klik hier
Overzicht tarieven - klik hier

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave