Publieke vieringen gedeeltelijk hervat

Publieke vieringen in Pax Christiparochie worden gedeeltelijk hervat

Beste parochianen,

In de Zondagskrant van 26 december j.l. hebben wij u, zeer tot onze spijt, laten weten dat wij de publieke vieringen ná Tweede Kerstdag moesten stoppen. Op dit moment achten wij het weer verantwoord mogelijk om de vieringen in onze parochie gedeeltelijk te hernemen. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst geldt onze regio, in vergelijking met het landelijke beeld, niet meer als ‘brandhaard’ van Corona-besmettingen. Het is daarom niet langer nodig om tijdelijk ‘strenger’ te zijn dan de landelijke richtlijnen (net als omringende parochies gedaan hebben). Daarnaast hebben allen die dat willen inmiddels een ‘booster-vaccinatie’ kunnen ontvangen.

Op dit moment zijn vieringen ná 17.00 uur in de middag nog altijd niet toegestaan. Dat betekent dat wij in de komende weekenden om-en-om op zondagochtend om 10.00 uur zullen vieren in Dokkum en Burgum. Op dit moment is de Martinuskerk in Burgum, in verband met onderhoud aan het Martinushuis, niet volledig beschikbaar. Wij kiezen er daarom voor om op zondag 23 januari een Eucharistieviering met pastor Paul te houden in Dokkum. Op zondag 30 januari is er in Burgum een Woord- en Communieviering met pastor Jan. Op basis van onze ervaringen afgelopen december is het niet noodzakelijk u te voren voor de viering aan te melden.

Zodra de Nederlandse bisschoppen het weer toestaan vieringen na 17.00 uur te houden zullen wij, zo snel als praktisch doenlijk, het normale liturgisch rooster weer opnemen. Wij laten dan opnieuw van ons horen.

Wij hopen velen van u weer te ontmoeten in onze vieringen,

het pastoraal team.

Prikbord
zo 23 jan. 10.00 uur - Eucharistieviering in Dokkum
zo 30 jan. 10.00 uur - Woord- en Communieviering in Burgum

 

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave