Dag van de Spiritualiteit

‘Dag van de Spiritualiteit’ 6 oktober 2019   Engelen – Hemelse wijsheid en aards geluk

“Hoe kunnen we dat wat sommigen van ons beleven in een klooster, overbrengen naar onze eigen leefsituatie?” Dat valt niet mee, want wij kiezen voor een ander leven… En toch proberen we met de jaarlijkse ‘Dag van de Spiritualiteit’, uitgaande van de Raad van Kerken Burgum, een vorm te bieden van afgebakende tijd en plaats, voor stilte, inkeer en bezinning, naar een vorm die mogelijk is in ons bestaan en in ons dorp.

Het blijkt soms dat wij een dergelijke plek van stilte en meditatie in ons leven moeten organiseren om er aan toe te komen. Hoe kunnen wij als plaatselijke kerken die rustplek bieden? Wij zijn deel van een samenleving waar mensen zoeken naar nieuwe vormen om hun geloven in, en zoeken naar God, naar rust en inspiratie, vorm te geven. Met een dag als deze willen wij de kerkruimte, de Kruiskerk te Burgum, ter beschikking stellen om op een andere manier je er even terug te kunnen trekken.

Engelen… Velen zullen meteen associaties hebben met de ‘kerstengeltjes’, de commercie speelt daar ook gretig op in. Maar ook kennen we allemaal wel de uitdrukking: ´Zij had een engeltje op haar schouder´. Twee uitersten én alles wat daar tussenin zit; kunst, afbeeldingen, beelden, quotes… Dit jaar zal het thema van de ´Dag van de Spiritualiteit´ over díe engelen gaan waarbij we een gevoel, of ervaring van aanwezigheid, van een engel/engelen hebben. Dát ze er zijn, maar we ze niet/nooit (hebben) kunnen zien. We willen u/jou uitdagen om je te laten inspireren en met het thema aan de slag te gaan.

Rondom dit thema zijn er drie gebedsdiensten en diverse werkvormen. Tijdens het middagprogramma kunnen we luisteren naar een vertelling door Jan Mulder: ‘Over Engelen en Iconen’. Deze dag staat de icoon van de Heilige Drie-eenheid van Roebljov centraal, en hoe mooi is het om wat meer te verdiepen wat engelen op iconen ons te zeggen hebben. Want het gaat deze dag niet om ´navelstaren´, maar om vanuit de ‘stilte´ en ‘ontmoeting met God´ inspiratie te vinden voor ons leven van alledag.dag van de spiritualiteit 2019

Wie of wat is uw/jouw engel???
Mogelijk heeft u ook een ervaring, een dierbaar verhaal of een (af)beeld(ing) met een (speciale herinnering) van of met een engel. We willen deze verhalen en beelden (foto, beeld, verhaal…..) graag tentoonstellen tijdens deze dag. Vragen als: Een engel is voor mij..... Ik ontmoette een engel op, bij, in….. Mijn ervaring met een engel was….. kunnen hierbij misschien helpen. De beelden/beeldjes worden op eigen risico tentoongesteld, maar uiteraard wordt alle voorzichtigheid geboden. We hopen op veel ‘engelen’(verhalen)!

Een ieder die een verhaal of een beeld o.i.d. wil delen vragen we op zaterdagmiddag 5 oktober tussen 15.30-16.30 uur deze te brengen naar de Kruiskerk. Er zal een ‘ kijk- en ervaringstafel’ gemaakt worden met al deze ‘engelen’ (verhalen). Zondag 6 oktober kunt u na het avondgebed uw/jouw ‘engelen’ weer mee naar huis nemen.

U kunt de hele dag, tussen de gebedsdiensten door, de kerk voor langer of kortere tijd binnenlopen. Naast de werkvormen is er een leestafel, kunt u brieven schrijven voor Amnesty International of even een kop koffie drinken.

De ‘Dag van de Spiritualiteit’ nodigt uit om stil te worden, te ontmoeten en te mediteren op verschillende manieren en vormen. Wees welkom!

De Kruiskerk: Gebedsdiensten/Programma:
9.30 uur Ochtendgebed: ds. Henk-Jan de Groot. m.m.v. Liturgiekoor o.l.v. Keimpe van der Meer
12.30 uur Middaggebed: Lineke Hansma en Gretha Koopmans, dwarsfluit
14.00 uur Over engelen en iconen… Een vertelling door Jan Mulder uit Sneek
16.30 uur Avondgebed: pastor Neeltsje Bouma. m.m.v. Sint Maartenskoor o.l.v. Luuk de Vries

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave