Versoepeling Corona-maatregelen per 26 januari 2022

Versoepeling Corona-maatregelen per 26 januari 2022
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de Corona-maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (de zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook zijn vieringen, vergaderingen en andere kerkelijke bijeenkomsten tot ’s avonds 22.00 uur weer mogelijk.

Burgum en Dokkum
Voor Burgum en Dokkum betekent dit dat wij met ingang van het weekeinde van 5 en 6 februari weer het normale liturgisch rooster volgen. Wij kunnen op beide locaties in de kerk weer ongeveer 40 personen toelaten. Omdat het kerkbezoek in de afgelopen tijd nog beperkt was, is het vooralsnog niet noodzakelijk vooraf te reserveren. De bisschoppen wijzen er met nadruk op dat alle basismaatregelen blijven gelden: hygiënemaatregelen, thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand bewaren, mondkapje gebruiken bij verplaatsingen door de kerk en andere binnenruimtes, ventileren etc. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige Communie blijven eveneens gehandhaafd.

Zingen
Samenzang is weer toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten het kerkgebouw gelden de regels van de rijksoverheid, waaronder het verplichte Coronatoegangsbewijs.

Martinushuis en Pastorie
Met ingang van woensdag 26 januari kan het Martinushuis ook weer normaal gebruikt worden, binnen de regels die gelden voor de horeca. Het Martinushuis moet dus sluiten om 22.00 uur etc. Wij gaan er ook vanuit dat er op Coronatoegangsbewijzen (op de smartphone of op papier) gecontroleerd wordt. Alleen voor strikt kerkelijke bijeenkomsten (zoals b.v. het koffie drinken na de viering) behoeft er niet op Coronatoegangsbewijzen gecontroleerd te worden. Omdat de pastorie in Dokkum enkel voor kerkelijke bijeenkomsten gebruikt wordt is controle op Coronatoegangsbewijzen daar niet nodig.

Koffie drinken
Wij zien dat er op beide locaties, in beperkte kring, dringend behoefte is aan gezamenlijk koffie drinken en ontmoeting na de viering. Ondanks het feit dat de bisschoppen dit op dit moment nog afraden, willen wij hier toch ruimte voor laten. Uiteraard met inachtneming van anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen etc. Wij hopen dat de mensen die hier het meeste behoefte aan hebben er het eerst gebruik van maken.

Het pastoraal team hoopt dat dit het ‘begin van het einde’ mag zijn van alle vervelende maatregelen, die in de afgelopen twee jaar onze vieringen en onze onderlinge ontmoeting in de weg hebben gestaan. Wij zien er naar uit dat ook de laatste beperkende maatregelen snel komen te vervallen en wij hopen velen van u en jullie in de komende tijd weer te ontmoeten.

pastoor Paul Verheijen en pastor Jan van Beek

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave