Een avond over Maria en Marialiederen

Mariabeeld kapel 1          

         Op 5 november: Een avond over Maria en Marialiederen

 

Ds. Herman F.de Vries uit Dokkum heeft een boek geschreven met meditaties over Maria, de moeder van Christus. Op 5 november 2019 hoopt hij te komen vertellen hoe hij tot het schrijven van zijn boekje met meditaties is gekomen. Met dit boekje en zijn activiteiten wil ds.de Vries een bijdrage leveren in het grote werk van de oecumene, de ontmoeting tussen mensen met een verschillende achtergrond en afkomstig uit verschillende geloofstradities. Welke betekenis heeft Maria voor kerk en gelovigen? Is er een brug te slaan tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de kerken afkomstig uit de Reformatie? En is Maria die brug? Ook zal hij het gebed tot Maria – Ave Maria – bespreken en toelichten, alsmede zijn tekst van een oecumenisch Ave Maria presenteren.
Samen met Chris Fictoor, componist, heeft Herman de Vries een bundel met twaalf Marialiederen uitgegeven, geschikt voor oecumenisch gebruik. Naast Marialiederen van de protestantse auteur zijn in deze bundel ook een aantal Marialiederen van Chris Fictoor en Kees Waaijman opgenomen, beiden Rooms-Katholiek en tevens Karmeliet. Bij het schrijven van de liederen hebben Fictoor en de Vries de eredienst voor ogen gehad. Drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in Fryslân, heeft het voorwoord geschreven voor deze bundel. We zingen én bespreken een aantal liederen. Er is natuurlijk alle gelegenheid om ds. de Vries vragen te stellen.
Van harte welkom in de Blijenhofkapel, Prinses Margrietstraat 63, Burgum op 5 november om 19.30 uur. Kosten € 3,00 p.p

Bergum

Burgum

Dokkum

Dokkum

schiermonnikoog

Schiermonnikoog

Newreader

Inhoudsopgave