Vastenactie 2022

“OPEN DE BUITENWERELD DOOR DIGITAAL ONDERWIJS IN BUIN.”
Buin, Chili januari 2022
Broeder Gé van Vugt,( zie foto ) vertelt hieronder iets over zichzelf en over het project waar wij uw giften voor vragen.

foto broeder Ge met leerlingen

De broeders van het FIC ( Fraters Immaculada Conception) uit Maastricht hadden in de jaren ‘70 een Stichting in Spanje ( waar Pieter Kors heeft meegeholpen aan het bouwen van een kostschool). Zo hebben Pieter en ik elkaar leren kennen.
Een van de doelen was om missieland Chile te gaan steunen, ik werd uitgenodigd om daar te gaan werken als leraar aan de middelbare school. Ondertusen ben ik 48 jaar in Chili en heb de nodige politieke ontwikkelingen meegemaakt.
De daar aanwezige broeders werden geconfronteerd met kinderen, die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben. In de Chileense maatschappij worden zij uit de maatschappij verstoten en sociale contacten ontbreken. Daarbij zijn de ouders vaak arm en kunnen met moeite het hoofd boven water houden, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn, deze kinderen een perspectief op een toekomst te bieden.
De Provinciaal Overste Pedro Wolters ontdekte dat de gestationeerde broeders in Chili meer invulling wilde geven aan hun taak als leraar en zeer gemotiveerd waren om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat leidde in 1980 tot de stichting van een school in Buin,voor kinderen die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben.
De school heeft de naam gekregen van de Stichter van het FIC in Maastricht namelijk Hermano Bernardo, die als doel had dat de Broeders zich zouden inzetten voor de arme – en behoeftige medemens in de samenleving.

Het project is om voor de school, waar deze kinderen liefdevol worden opgevangen, de gestolen computers te vervangen. Om de kinderen kennis te laten maken met de buitenwereld zijn zij afhankelijk van computers. Zij leren hier met aangepaste methodes, fysiotherapie, logopedie, zichzelf te ontplooien en kunnen zo werkzaamheden verrichten in de bakkerij, winkel, wasserij, Mc Donalds, etc.

Ondertussen heb ik ontdekt wat het Chileense volk voor mij is gaan betekenen. Wij hebben altijd getracht om de meest berooiden mensen nabij te zijn. In de basis gemeenschappen hebben wij als broeders veel kunnen bijdragen om de ellende en de armoede te kunnen dragen.
Voor een goede indruk, kunt u deze video bekijken van de School Hermano Bernardo met zijn leerlingen, leerkrachten.


Uw geldelijke bijdrage kunt u storten in de collectebus in de kerk of op onderstaande bankrekeningnummers:
Voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Burgum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION
Voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Dokkum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION

Muchas Gracias namens Gé van Vugt, de leerkrachten en kinderen uit
Het CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO BERNARDO

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave