asielzoekers

Asielzoekers in Dokkum
Tot voorkort was er een AZC in Dokkum. Dit is gesloten maar een aantal voormalige asielzoekers heeft definitief een woning gevonden in onze parochie. Voor hen is het aanspreekpunt de familie Jopie en Douwe Westra, Pinksterbloem 7, 9104 HW Damwoude, telefoon 0511-423155.
De parochie heeft ook deelgenomen aan de Werkgroep Kerkasiel Dokkum. Die groep heeft een draaiboek gereed gemaakt voor het geval we vanuit een organisatie de vraag zouden krijgen om mensen in kerkasiel op te vangen.
Pastor Paul Verheijen heeft zitting in de werkgroep Flechtlingen Wolkom die is opgericht naar aanleiding van de problemen die in 1999 zijn ontstaan rond het AZC Kollum.

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave