adventsactie 2019

Adventsactie RGB

AANPAK MOEDER – EN KINDERSTERFTE IN EL SALVADOR.

Wat is er aan de hand?
In het noorden van El Salvador, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden de inwoners Guarjila weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. De kliniek richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek.
Wat willen we bereiken?
Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.
Hoe doen we dat?
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11. Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen, want gezonde- en gevarieerde voeding is een noodzaak. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden. U ziet er wordt gewerkt aan een gezonde medische voorlichting, zorg voor moeder en kind, daarnaast goede voeding voor het hele gezin.

In deze Adventstijd kijken wij uit naar de zwangere Maria en de komst van Jezus, ons Kerstkind.
Mogen wij ons hart latenspreken door een gift over te maken op een van onderstaande rekeningnummers of uw gave te deponeren in de collectebus in de kerk, zodat deze vrouwen met uw hulp een gezonde bevalling hebben, een gezond kindje krijgen en hoop op een gezonde toekomst.


U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
U kunt uw gift storten voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
Namens kinderarts Ana Manganaro en de aanstaande moeders hartelijk dank,
VOMgroep Burgum-Dokkum.

foto adventsproject 2019

 

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave