Elkaar Helpen

“OPEN DE BUITENWERELD DOOR DIGITAAL ONDERWIJS IN BUIN.”
Buin, Chili januari 2022
Broeder Gé van Vugt,( zie foto ) vertelt hieronder iets over zichzelf en over het project waar wij uw giften voor vragen.

foto broeder Ge met leerlingen

De broeders van het FIC ( Fraters Immaculada Conception) uit Maastricht hadden in de jaren ‘70 een Stichting in Spanje ( waar Pieter Kors heeft meegeholpen aan het bouwen van een kostschool). Zo hebben Pieter en ik elkaar leren kennen.
Een van de doelen was om missieland Chile te gaan steunen, ik werd uitgenodigd om daar te gaan werken als leraar aan de middelbare school. Ondertusen ben ik 48 jaar in Chili en heb de nodige politieke ontwikkelingen meegemaakt.
De daar aanwezige broeders werden geconfronteerd met kinderen, die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben. In de Chileense maatschappij worden zij uit de maatschappij verstoten en sociale contacten ontbreken. Daarbij zijn de ouders vaak arm en kunnen met moeite het hoofd boven water houden, waardoor zij niet in de gelegenheid zijn, deze kinderen een perspectief op een toekomst te bieden.
De Provinciaal Overste Pedro Wolters ontdekte dat de gestationeerde broeders in Chili meer invulling wilde geven aan hun taak als leraar en zeer gemotiveerd waren om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat leidde in 1980 tot de stichting van een school in Buin,voor kinderen die een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking hebben.
De school heeft de naam gekregen van de Stichter van het FIC in Maastricht namelijk Hermano Bernardo, die als doel had dat de Broeders zich zouden inzetten voor de arme – en behoeftige medemens in de samenleving.

Het project is om voor de school, waar deze kinderen liefdevol worden opgevangen, de gestolen computers te vervangen. Om de kinderen kennis te laten maken met de buitenwereld zijn zij afhankelijk van computers. Zij leren hier met aangepaste methodes, fysiotherapie, logopedie, zichzelf te ontplooien en kunnen zo werkzaamheden verrichten in de bakkerij, winkel, wasserij, Mc Donalds, etc.

Ondertussen heb ik ontdekt wat het Chileense volk voor mij is gaan betekenen. Wij hebben altijd getracht om de meest berooiden mensen nabij te zijn. In de basis gemeenschappen hebben wij als broeders veel kunnen bijdragen om de ellende en de armoede te kunnen dragen.
Voor een goede indruk, kunt u deze video bekijken van de School Hermano Bernardo met zijn leerlingen, leerkrachten.


Uw geldelijke bijdrage kunt u storten in de collectebus in de kerk of op onderstaande bankrekeningnummers:
Voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Burgum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION
Voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi Dokkum o.v.v. Vastenactie 2022, CENTRO DE EDUCACION

Muchas Gracias namens Gé van Vugt, de leerkrachten en kinderen uit
Het CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL HERMANO BERNARDO

Vastenactie VOM 2021. Uitbreiding van het Hospital in Necha, Nepal.

vastenaktie 2021

 

 

Asian Heritage Foundation Nepal

 

 

 Beste Parochianen,

Wij, als VOM zijn vol goede moed begonnen aan dit project. De corona speelt ons, evenals onze Pax Christi Parochie parten. Voor zowel de parochie als voor de vastenactieactie zijn de opbrengsten minder dan in de voorgaande jaren.
Wij zijn in de voorgaande jaren een beetje verwend met uw giften, zowel in de collectebus, dan wel de overboekingen op de bankrekeningen. Momenteel hebben wij aan giften binnengekregen een bedrag van € 2410,00. Verder heeft de verkoop van sjaals, plaids, inclusief contante giften een bedrag van € 230,45 opgebracht. De voorlopige tussenstand is nu € 2640,45.
Heeft u nog geen tijd gehad om een gift over te maken, wij hebben nog een kleine 2 weken voordat de actie afgesloten wordt, dus alstublieft, maak nog een bijdrage over, als u dit nog niet heeft gedaan, uw gift kan de opbrengst verhogen,
In de zondagskranten van de afgelopen weken, hebben wij u kennis laten maken met het project.
Zo staat in de nieuwe BoneMare weer een artikel, waarin wordt vermeldt dat u als bijdrage, een warme sjaal of plaid kunt kopen, u steunt dan ook de uitbreiding van het Hospital in Necha en u houdt er een lekkere warme sjaal of plaid aan over. In de aangeleverde kopij voor de BoneMare staat een foutje, de kleine sjaal kost geen € 8,95 maar € 7,95.
Wees ervan overtuigt, al het geld wordt goed besteed en op zijn plaats terecht komt. Wij kunnen met uw hulp een bijdrage leveren en mogelijk maken, dat de bewoners in Necha,de kans op goede gezondheidsvoorzieningen, zoals kraamafdeling, operatiekamers en verdere verzorging krijgen.

Voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. vastenactie Ziekenhuis Necha
Voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi
o.v.v. vastenactie Ziekenhuis Necha

Wilt u liever een warme handgeweven sjaal, plaid kopen en zo bijdragen aan het project, dan kan dan ook. De wol komt van de Yak-runderen en de Pashima geit.
De keuze kunt u maken aan de hand van de foto’s, prijs en afm. staat erbij, van iedere sjaal of plaid is er maar 1 te koop, daarom op is op.
Wilt u ze eerst bekijken, neem dan s.v.p. contact op met een van de leden van de VOMgroep: Elma van Rooijen > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / Sita van der Velden >Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. /Anja Haenen > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Vera Kors > Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij kunnen dan een afspraak maken.

sjaals vastenaktie 2021

Zou het niet bijzonder zijn, dat wanneer Sicco hersteld is van zijn heupoperatie, wij hem een symbolische cheque kunnen overhandigen met een mooi rond getal? Namens Nilam, Sicco en de bewoners van Necha,

Dhan’ yavāda ( dankjewel )
VOMgroep Burgum-Dokkum.
Anja, Sita, Elma en Vera

 

 

Verbetering onderwijs in Ethiopië

Voor de Vastenactie 2020 is gekozen om onze parochiaan Paul Brouwer te steunen. Samen met leerlingen en docenten van andere scholen in Nederland zijn Paul Brouwer en leerlinge Femke Wiersma van de Vakschool in Dokkum in samenwerking met Edukans naar Ethiopië gegaan. Edukans is een organisatie die zorgt voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Edukans werkt samen met 42 scholen in Ethiopië om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en daarmee de armoede te bestrijden. Er wordt dan gekeken naar de schoolgebouwen, lesmaterialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement.

Er is keen reisverslag gemaakt van het bezoek van Paul en Femke in Ethiopië. Die kun je hier zien.

U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
of voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Vastenactie Verbetering Onderwijs in Ethiopië.
logo edukans

 

Adventsactie RGB

AANPAK MOEDER – EN KINDERSTERFTE IN EL SALVADOR.

Wat is er aan de hand?
In het noorden van El Salvador, ligt de plattelandsgemeente Guarjila. Tijdens de burgeroorlog werd deze plaats volledig verwoest en vluchtte de bevolking naar buurland Honduras. Na hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen bouwden de inwoners Guarjila weer op. De Amerikaanse non en kinderarts zuster Ana Manganaro zette hier een gezondheidskliniek op en leidde een groep tienermeisjes op tot gezondheidsvoorlichters. De kliniek richt zich op medische zorg – vooral aan zwangere vrouwen en jonge kinderen – voorlichting en educatie. Tegenwoordig beschikt de kliniek over een team van artsen en andere zorgverleners. Toch sterven nog te veel moeders en kinderen tijdens de bevalling. Ook lopen jonge kinderen het gevaar te overlijden aan ondervoeding en infectieziektes als diarree en longontsteking. De kliniek heeft onvoldoende middelen om hier iets aan te doen en de overheid is niet in staat te voorzien in de behoeften van de kliniek.
Wat willen we bereiken?
Dit project heeft tot doel de gezondheid en voeding van (aanstaande) moeders en jonge kinderen (tot 2 jaar) te bevorderen en sterfte van moeders en kinderen bij de bevalling terug te dringen.
Hoe doen we dat?
Zwangerschap en bevalling vormen een gezondheidsrisico. De kliniek heeft daarom een opvanghuis ingericht waar aanstaande moeders de laatste weken voor hun bevalling kunnen verblijven. Het aantal opvangplaatsen is echter niet toereikend en moet dringend worden uitgebreid, van 8 naar 11. Om ondervoeding en babysterfte tegen te gaan wil de kliniek borstvoeding stimuleren. Zo’n 60 tot 80 vrouwen worden getraind om voorlichting te geven over borstvoeding aan zwangere vrouwen en moeders met kinderen tot 2 jaar. Ook wil de kliniek moeders én vaders adviseren over borstvoeding, en huisbezoeken brengen om borstvoeding te promoten en te begeleiden. Daarnaast heeft de kliniek plannen voor het opzetten van moestuinen, want gezonde- en gevarieerde voeding is een noodzaak. Zes maanden na de start, als de eerste groente geoogst kan worden, krijgen ze praktijklessen in het bereiden van gevarieerde maaltijden. U ziet er wordt gewerkt aan een gezonde medische voorlichting, zorg voor moeder en kind, daarnaast goede voeding voor het hele gezin.

In deze Adventstijd kijken wij uit naar de zwangere Maria en de komst van Jezus, ons Kerstkind.
Mogen wij ons hart latenspreken door een gift over te maken op een van onderstaande rekeningnummers of uw gave te deponeren in de collectebus in de kerk, zodat deze vrouwen met uw hulp een gezonde bevalling hebben, een gezond kindje krijgen en hoop op een gezonde toekomst.


U kunt uw gift storten voor Burgum op: NL42RABO0137148763 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
U kunt uw gift storten voor Dokkum op: NL78ABNA0470542179 t.n.v. RK Parochie Pax Christi o.v.v. Adventsactie Aanpak Moeder – en Kindersterfte in El Salvador.
Namens kinderarts Ana Manganaro en de aanstaande moeders hartelijk dank,
VOMgroep Burgum-Dokkum.

foto adventsproject 2019

 

VOM Vastenactie 2019

De VOM heeft zondag 19 mei j.l. in samenwerking met stichting Laurentius Gasthuis, Vincentiusvereniging, parochianen en jongeren een cheque van € 10.000 kunnen overhandigen aan dhr. Gert Oonk. Verder verslag en foto’s komen in de volgende Bonemare.

Vastenaktie 2019 presentatie cheque

vastenaktie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsactie RGB
Opleiding, microkrediet en kinderopvang voor kwetsbare vrouwen uit Burkina Faso


Veel vrouwen in de stad Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, zijn ongeschoold en trouwen vaak erg jong. Hun kans op werk is minimaal, ze leven in een cyclus van armoede,
(seksueel) geweld en uitbuiting. De zusters van de orde OLV van Liefde van de Goede Herder bieden hulp aan de allerarmste vrouwen, meest alleenstaande moeders, en hun kinderen. Zij hebben een opvanghuis opgezet, een kinderopvang en kleuterschool en een opleidingscentrum. De vrouwen en hun kinderen krijgen hier bescherming, psychische hulp en een opleiding.

Hieronder een paar fotos om een indruk te geven en voor een toelichting op het werk van de zusters klik hier.

Graag bedrag dat u wilt doneren overmaken op rekeningnummer van de parochie en niet het algemene nummer.
Het rekeningnummer voor Burgum is: NL42RABO0137148763 RK Parochie Pax Christi Burgum o.v.v Burkina Faso
Het rekeningnummer voor Dokkum is: NL78ABNA0470542179 RK Parochie Pax Christi Dokkum o.v.v. Burkina Faso

Wij gebruiken de RK Parochie Pax Christi rekeningnummers om zodoende de stand bij te kunnen houden.

adventsactie plaatjes

 

vastenaktie 2018

VOM Vastenactie 2018.

Afsluiting VOM Vastenproject 2018 Stichting Bombo

Beste Parochianen, het heeft even op zich laten wachten, maar wij kunnen u nu vertellen dat de eindstand van de VOM-actie met uw hulp, een mooi bedrag van € 4116,05 heeft opgeleverd. De cheque met de tussenstand van € 4000,00 is reeds aan Maureen overhandigd. Dat verslag en de foto’s worden gepubliceerd in de vernieuwde Bonemare. Maureen is nu met haar man in Nederland en wij zullen ervoor zorgen dat het bedrag op de rekening van de Stichting wordt overgemaakt voor zij teruggaat naar Kathmandu. Dhanyabaad, hartelijk dank namens Maureen en de kinderen in Kathmandu. VOMgroep Burgum-Dokkum, Elsa, Elma en Vera

afbeelding Nepal

Adventsactie RGB
Start Adventsproject 2017

Dit jaar heeft de VOM Burgum-Dokkum gekozen voor het project "Help de Tienermeisjes en hun gezin, ” een van de projecten uit de Bisschoppelijk Adventsactie in de Democratische Republiek Congo. Door uw gift kunnen zij een goede opleiding volgen, een naaiatelier opzetten en runnen. Kleding maken en verkopen, hun gezin helpen en een voorbeeld zijn voor andere vrouwen. In de liturgiewijzer van zondag 3 december vindt u een folder en flyer met meer informatie. Wilt u ons steunen? U kunt geld storten op de bankrekeningnummers vermeld in de flyer/ Bonemare of in de daarvoor bestemde collectebus. Mogen wij in deze dure tijden, weer rekenen op uw gulheid.
Hartelijk dank, VOM Burgum-Dokkum / Elsa, Elma en Vera

Elke 3e zondag van de maand, in de kerk, inzameling voor de Voedselbank.

Diaconie is omzien naar elkaar. Ook in onze gemeente zijn er mensen die maandelijks erg weinig geld overhouden om van te eten. Als parochie willen we deze mensen helpen. Daarom staan er iedere 3e zondag van de maand achter in de kerk kratten waar u houdbare producten in kunt doen voor de Voedselbank. Wij hopen op hulp van velen.
De producten die verzameld worden zijn:
Pasta - Koffiemelk - Houdbaar broodbeleg
Rijst - Suiker - (Olijf)olie
Blikgroente - Wasmiddel - Mayonaise
Blikken vlees - Schoonmaakmiddel - Babymelkpoeder
Houdbare zuivel - Mix / saus voor pasta - Pannenkoekenmeel
Koffie / thee - Ranja


Jaarverslag van de Voedselbank Tytsjerksteradiel

 

Voortaan elke 3e zondag van de maand, in de kerk, inzameling voor de Voedselbank van Tytsjerksteradiel.
Diaconie is omzien naar elkaar. In Tytsjerksteradiel zijn er mensen die maandelijks erg weinig geld overhouden om van te eten. Als Sint Martinusparochie willen we deze mensen helpen. Daarom zullen er vanaf nu iedere 3e zondag van de maand achter in de kerk kratten staan waar u houdbare producten in kunt doen voor de Voedselbank. Wij hopen op hulp van velen. De producten die verzameld worden zijn:

Pasta - Koffiemelk - Houdbaar broodbeleg
Rijst - Suiker - (Olijf)olie
Blikgroente - Wasmiddel - Mayonaise
Blikken vlees - Schoonmaakmiddel - Babymelkpoeder
Houdbare zuivel - Mix / saus voor pasta - Pannenkoekenmeel
Koffie / thee - Ranja

In onze parochie is een slapende bezoekgroep, die nodig nieuw leven ingeblazen met worden. Ouderen, eenzame parochianen komen vaak niet meer in de kerk door veelal lichamelijk ongemak of geen vervoer. Zij durven uit bescheidenhetd  geen beroep te doen op anderen, jammer want vaak komen zij daardoor in een isolement  terecht. Mensen denken vaak dat wanneer men bij ouderen op bezoek gaat je met  alleen problemen geconfronteerd wordt, niets is minder waar, mensen fleuren op als zij hun verhaal en belevingen kwijt kunnen aan iemand die de tijd neemt om hen te bezoeken en vooral wil luisteren. Het is een dankbare taak, verder kun je optreden als tussenpersoon voor de kerk en pastores. Wilt u meer weten, neem contact  met mij op. Vera kors

De Zonnebloem
Deze vereniging die voor alle gezindten is verzorgt bijeenkomsten voor ouderen en chronisch zieken. Naast boot- en/of busreizen voor zieken en gehandicapten wordt op plaatselijk niveau ook de Nationale Ziekendag (de tweede zondag van september) door de regio Noord-Friesland, afdeling Dokkum, georganiseerd. Ieder lid van de Zonnebloem bezoekt regelmatig zieken en ouderen. Contactadres vanuit de parochie:
mevr. Johanna Scholtens - Iepenlaan 10 - 9103 RL Dokkum, telefoon 0519-294618

DIAKONIE
De parochie is niet alleen bedoeld als bron van inspiratie, maar ook als een gezamenlijk doel: werken aan wat Christus noemde het Koninkrijk van God (het ideaal van vrede en gerechtigheid). Nadat we openlijk geconstateerd hebben dat armoede in Nederland bestaat, kunnen we niet met gevouwen handen blijven zitten. We kunnen een gastvrije groep mensen zijn. Naar binnen toe voor elkaar, door naar elkaar te luisteren, respect te hebben voor de verschillen, elkaar ruimte te geven en vooral ook directe zorg voor elkaars welzijn te hebben. Naar buiten toe gastvrij zijn kan blijken uit de aandacht die we hebben voor asielzoekers, voor oecumenische contacten en in Dokkum ook heel bijzonder voor de pelgrims, die hier naartoe komen. Het getuigt niet van gastvrijheid, wanneer we deze groepen vooral als een last op onze nek beschouwen.

Caritas Dokkum
Het werk van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) is tweeledig, namelijk zowel het verlichten van financiele noden als het vergroten van de bewustwording van de problematiek van armoede in een welvarend land onder de parochianen. Er zijn nog steeds mensen die ondanks de toegenomen welvaart buiten de boot vallen. Niet overal blijkt een waterdichte regeling voor te bestaan. Een aanvraag om hulp van de PCI loopt altijd via de pastores. Er zijn slechts zeer beperkte geldmiddelen beschikbaar!
Contactadres mevrouw Marjan Oonk, Zuiderbolwerk 99, 9101 NX Dokkum, telefoon 0519-222266

De VOM-groep
De parochiale werkgroep voor Vrede, Ontwikkeling en Missie is gericht op het ontwikkelen van de bewustwording van de problematieke van de zogeheten "derde wereld." De groep richt zich op het ontwikkelen van de eigen bewustwording, maar ook op het voeren van een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals Solidaridad (in de Advent ten behoeve van Zuid-Amerika), de Vastenactie (in de veertigdagentijd voor Pasen). Ook de Vredesweek en andere missiegerichte acties horen tot het takenpakket van de VOM-groep. Daarnaast wordt de jaarlijkse Oogstdankviering door de groep voorbereid. Samen met de VOM-groep van de parochie Burgum worden er ook vieringen voorbereid die dienen als voorbereiding op de acties en als bewustwording van de hele parochie.

De bezoekgroep
De parochie kent een bezoekgroep. Die is gericht op parochianen die contact willen houden met de kerk maar die om welke reden dan ook het contact dreigen kwijt te raken. Dat kan bijvoorbeeld zijn door ouderdom, door het verlies van een partner of door chronische ziekte. De leden van de bezoekgroep zijn mensen die goed kunnen luisteren en mee kunnen leven. Wanneer dat nodig is of door de bezochte parochiaan gewenst kan de bezoeker een contact tot stand brengen met een van de pastores. De coördinatie van de bezoekgroep vacature

Bezoek bij ziekenhuisopname
Wanneer een parochiaan in het ziekenhuis wordt opgenomen zal doorgaans pastor Paul Verheijen op bezoek komen. Er wordt wel van de familie van de patiënt verwacht dat de opname in het ziekenhuis wordt doorgegeven aan de pastorie!. We merken nog te vaak op dat vergeten wordt even te bellen, terwijl de patient op bezoek van een pastor ligt te wachten. Willen de familieleden daar rekening mee houden!

Vincentiusvereniging
Onder auspicien van de Vincentiusvereniging wordt er in de parochie regelmatig aandacht gevraagd voor kleine projecten in de 'derde wereld'. In Dokkum vond nu zo'n 35 jaar geleden de start plaats van de zogeheten "Hongercollecte India". Die actie wordt tot op de dag van vandaag voortgezet. Nu worden er van de ingezamelde gelden onder andere huizen gebouwd in Hubli in India. De parochie heeft sinds de oprichting ruim 35.000 Euro ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Vincentiusvereniging voor dit doel. Geld dat komt uit de gaven van de parochianen in de met name genoemde collecte. Sinds deze zomer is men ook bezig met het zogeheten 'caravanproject' waarbij gezinnen die nooit aan vakantie toekomen een week lang kosteloos kunnen verblijven op een camping in de parochie. Deze gezinnen komen van elders uit het land, terwijl gezinnen uit onze omgeving dezelfde mogelijkheid hebben in Brabant bijvoorbeeld. Contactpersoon: de heer John Dikhoff - Legeweg 23 - 9101 MB Dokkum, telefoon 0519-293956.

V iederMensTelt edited 1

Vincentiusvereniging

globetrotter

Caravanproject

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave