Martinushuislezing

Op 15 oktober j.l vond de eerste Martinushuislezing van dit seizoen plaats: “Clara van Assisi” door mevrouw Marjan Bouritius. Er waren vierentwintig toehoorders en de reacties waren positief, voor zover wij ze gehoord hebben: geen slecht begin van de nieuwe cyclus.

Op 3 december vindt de volgende lezing plaats.Roland Putman

Nieuwe ontwikkelingen in religieus Nederland.
Inleider: Franciscaan Roland Putman

De kerken lopen leeg en kloosters sluiten hun deuren omdat er te weinig religieuzen meer zijn. Tegen deze achtergrond zien wij de afgelopen jaren een, kleine en voorzichtige, opleving bij onder andere de Benedictijnen, de Dominicanen en de Franciscanen. Wat betekent het voor een religieuze gemeenschap als er, nadat men zich eigenlijk al heeft neergelegd bij het ‘uitsterven’ van de gemeenschap in Nederland, zich ‘ineens’ nieuwe kandidaten aanmelden? Wat betekent dit voor de ‘zittende’ broeders en zusters, die zich misschien al met het ‘uitsterven’ verzoend hadden? Wat betekent dit voor de ‘nieuwe’ broeders en zusters, die meestal een groot leeftijdsverschil zullen ervaren en die misschien op een heel andere manier in de kerk en in het religieuze leven staan dan die hen voorgingen? Welke nieuwe mogelijkheden en uitdagingen zien de Franciscanen nu voor zichzelf? Welke hedendaagse vormen van ‘georganiseerde spiritualiteit’ zijn er nu aan het ontstaan?

Op deze en gelijksoortige vragen zal ingegaan worden door Roland Putman uit Den Bosch, lid van de Franciscaanse orde en pastoor in de Bommelerwaard.

Dinsdag 3 december 2019 om 20.00 uur
Martinushuis, achter de RK Kerk
Entree: € 3,- (incl. koffie/thee)

 

Martinushuis

Martinushuis

sleuteloverdracht

Vincentuszaal

mobiel

Contact

Newreader

Inhoudsopgave